Alt Yapı

 

Alt Yapı:

Eğitimler Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi (Sıhhıye Yerleşkesi) salonlarında

gerçekleştirilmektedir. Sunumlar için teknolojik destek salonlarda yer almaktadır.

http://www.kulturmerkezi.hacettepe.edu.tr/


Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi