Eğitim Programları

 

Eğitim Programları

Eğitim programları özelliklerine göre TTB tarafından kredilendirilebilmekte ve eğitim sonunda katılımcılara katılım sertifikaları sağlanmaktadır. Programlarda basılı materyallerin hazırlanması ve diğer organizasyon işlemleri Hacettepe Eğitim, Araştırma ve Hizmet Vakfı tarafından gerçekleştirilmektedir. 

SSE 2011 – 2012ETKİNLİKLERİ

Anabilimdalı  Etkinlik  Tarih 
Tıp Fakültesi Biyoistatistik A.D.  Sağlık Alanında Veri Madenciliği Kursu 23 Aralık 2011
Tıp Fakültesi Histoloji ve Embriyoloji A.D. Mikroskobi, Görüntüleme ve Stereoloji Kursu Başarıyla gerçekleştirildi.
 Tıp Fakültesi Nöroloji A.D.  Nörolojik Semptomlara Yaklaşım  21 Ocak 2012
 Eczacılık Fakültesi Radyofarmasi A.D.  İlaç Taşıyıcı Sistemler ve Görüntülemede Kullanılması                              Mart2012                                   
 Sağlık Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü  Obstetrik Brakiyal Pleksus Felci Kursu  6-9 Mart 2012
 Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hastalıkları ve Tedavisi A.D.  Direkt ve İndirekt Restorasyonların Ömrünü Uzatma Yöntemleri  15 Mart 2012
     
     
     
     
     
     
     

Başvuru Formu