Kuruluş Amacı

 

Bilindiği gibi sağlık, sürekli gelişen, yenilenen ve dinamik bir bilim dalıdır. Bu alanda çalışan profesyoneller gelişmeleri takip etmek ve biriken bilgilere göre hasta ve toplum sağlığı hizmetlerini planlamak ve yaşam boyu öğrenme prensibini uygulamak gerekliliğini hissetmektedirler. Bu amaçla düzenlenen kongre ve seminerlerin yanı sıra daha az sayıda katılımcı ile ve özel bir konunun ayrıntılı olarak incelendiği eğitim programları da yeni beceri ve bilgilerin edinilmesi için tercih ve talep edilen programlar olmaktadır.

Sağlıkta Sürekli Eğitim Koordinatörlüğü’nün amacı, Tıp Fakültesinde Sürekli Tıp Eğitimi adı altında başarı ile yürütülen programları Hacettepe Üniversitesi’nin sağlık ile ilgili fakültelerinde yaygınlaştırmak, diğer fakültelerde de yürütülen bu tür eğitimleri tek yapı altında toplayarak eğitimlerde bütünlüğü oluşturmak ve istekli bölümleri teknik ve organizasyon açısından destekleyerek Hacettepe Üniversitesi’nin sağlık konusundaki geniş birikimlerini Türkiye’deki meslektaşları ve/veya toplum ile paylaşmasına katkıda bulunmaktır.